แบตเตอรี่รถยนต์ / Automotive Batteries
แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ, ไฟฉุกเฉิน / Sealed Load Acid Batteries
แบตเตอรี่รถทำความสะอาด, รถกอล์ฟ / Deep Cycle Batteries