กล่องพลาสติก Plastic Box กล่องอะไหล่พลาสติก กล่องอะไหล่บรรจุสินค้า ลังอะไหล่พลาสติก กล่องอะไหล่พลาสติกทึบ ลังอะไหล่พลาสติกทึบ ลังอะไหล่บรรจุสินค้า
เลือกขนาดกล่องพลาสติกที่คุณต้องการ
TP 331 EX/ขนาดภายนอก IN/ขนาดภายใน
กล่องอะไหล่ กล่องพลาสติกทึบ 335 x 335 x 103 300 x 300 x 90
TP 331.5 EX/ขนาดภายนอก IN/ขนาดภายใน
กล่องอะไหล่ กล่องพลาสติกทึบ 335 x 335 x 148 300 x 300 x 135
TP 332 EX/ขนาดภายนอก IN/ขนาดภายใน
กล่องอะไหล่ กล่องพลาสติกทึบ 335 x 335 x 195 300 x 300 x 180
TP 341 EX/ขนาดภายนอก IN/ขนาดภายใน
กล่องอะไหล่ กล่องพลาสติกทึบ 503 x 335 x 103 468 x 300 x 90
TP 341.5 EX/ขนาดภายนอก IN/ขนาดภายใน
กล่องอะไหล่ กล่องพลาสติกทึบ 335 x 503 x 148 300 x 468 x 135
TP 342 EX/ขนาดภายนอก IN/ขนาดภายใน
กล่องอะไหล่ กล่องพลาสติกทึบ 503 x 335 x 195 468 x 300 x 180
TP 462 EX/ขนาดภายนอก IN/ขนาดภายใน
กล่องอะไหล่ กล่องพลาสติกทึบ 670 x 503 x 195 635 x 468 x 180
TP 363 EX/ขนาดภายนอก IN/ขนาดภายใน
กล่องอะไหล่ กล่องพลาสติกทึบ 670 x 335 x 288 635 x 300 x 275
TP 362 EX/ขนาดภายนอก IN/ขนาดภายใน
กล่องอะไหล่ กล่องพลาสติกทึบ 670 x 335 x 195 635 x 300 x 180
TP 463 EX/ขนาดภายนอก IN/ขนาดภายใน
กล่องอะไหล่ กล่องพลาสติกทึบ 670 x 503 x 288 635 x 468 x 273
NO 103 EX/ขนาดภายนอก IN/ขนาดภายใน
กล่องอะไหล่ กล่องพลาสติกทึบ 440 x 325 x 150 398 x 285 x 140
NO 131-1 EX/ขนาดภายนอก IN/ขนาดภายใน
กล่องอะไหล่ กล่องพลาสติกทึบ 380 x 295 x 135 340 x 260 x 120
NO 1026 EX/ขนาดภายนอก IN/ขนาดภายใน
กล่องอะไหล่ กล่องพลาสติกทึบ 510 x 330 x 178 285 x 457 x 168