แบบธรรมดา (Standard Type)
แฮนด์พาเลท / Hand Pallet Trucks: รุ่น แบบธรรมดา (Standard Type)
แบบกัลวาไนซ์ (Galvanized Type)
แฮนด์พาเลท / Hand Pallet Trucks: แบบกัลวาไนซ์ (Galvanized Type)